2019-10-22 09:13:40

Erasmus + projekt A school of democracy - we know our rights and duties

Naša škola sudjeluje kao  partner u međunarodnom projektu Erasmus+.

Riječ je o  Erasmus+ projektu : Ključna aktivnost 2 u području odgoja i općeg obrazovanja

Naziv projekta: A school of democracy-we know our rights and duties

Nositelji aktivnosti: Josipa Bušić

Trajanje projekta: 1.9.2019. – 31.8.2021.

Sudionici:

Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Suchym Lesie Poljska-nositelj projekta

Skole partneri:

Agrupamento de Escolas D. Maria II - Braga Portugal Osnovna škola Antuna Kanizlića, Požega, Hrvatska Scuola secondaria di Primo Grado "G. Carducci" Italija

 

Cilj projekta:        povećati interes učenika za lokalnim društvenim i političkim životom počevši od škole gdje se mogu upoznati sa osnovnim pravilima demokracije promatrajući kako funkcionira škola i njezino vodstvo.

 Omogućiti učenicima razvijanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku te digitalnih kompetencija.

Način realizacije aktivnosti:

Planirano je ukupno 3 mobilnosti naših učitelja i 8 učenika u partnerske škole u Europi. Sudjelovanje u radionicama u našoj školi i u inozemstvu na engleskom jeziku, vezanim za demokraciju ( kampanje, debate i sl.) Izrada dokumenata o održanim radionicama. Predstavljanje svoje i upoznavanje tuđih kultura, turističkih znamenitosti, običaja, prehrane. Izrada web stranice projekta.

Vrijednost projekta:

123184.00 € raspodijeljeno među školama partnerima. Iznos se financira od

Agencije za mobilnost i programe EU i namijenjen je isključivo za troškove projekta 

Način vrednovanja aktivnosti:

Slanje izvješća o napretku projekta.

Nadzor i evaluacija od nacionalne agencije i Europske komisije.

Nacionalna agencija, Europska komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara i Europski revizorski sud imaju pravo na pristup svim dokumentima i podacima o projektu u razdoblju do pet godina od posljednje isplate sredstava.

 


Osnovna škola Antuna Kanižlića Požega