2019-10-03 18:06:57

Škola za život u 3.b

Učenici 3.b danas su o planu mjesta učili na izvanučioničkoj nastavi na primjeru plana mjesta našega grada.

Snalazili su se po planu dogovorenim znakovima, koristili tumač znakova po potrebi, ponavljali glavne i sporedne strane svijeta te na taj način lakše riješili postavljene problemske zadatke.

 


Osnovna škola Antuna Kanižlića Požega