preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Kanižlića Požega

Login

Facebook
 
 
Raspored zvonjenja

Sat

Od... do... Odmor
PRIJE PODNE
1. 08.00 - 08.40 5
2. 08.45 - 09.25 5
3. 09.30 - 10.10 15
4. 10.25 - 11.05 15
5. 11.20 - 12.00 5
6. 12.05 - 12.45  
POSLIJE PODNE
1. 13.30 - 14.10 5
2. 14.15 - 14.55 15
3. 15.10 - 15.50 15
4. 16.05 - 16.45 5
5. 16.50 - 17.30 5
6. 17.35 - 18.15  
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 10. 2011.

Ukupno: 5890744
Ovaj mjesec: 1353
Ovaj tjedan: 1353
Danas: 1

Za djecu i roditelje

Obrazovanje

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za posao
Autor: Renata Marinić, 16. 11. 2020.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i  srednjoj školi  Narodne novine,

br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12.,

94./13., 152./14., 7./17., 68./18 i 98./19./

Ravnateljica Osnovne škola Antuna Kanižlića, Požega objavljuje

 

                                                             N A T J E Č A J

                                           ZA SLOBODNO  RADNO  MJESTO

  • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme,
  • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do kraja nastavne godine 2020./2021.,
  • UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

 

Uvjeti: utvrđeni člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

Uz prijavu na natječaj  kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci (NN broj 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12., 94./13.,152./14.,7./17.,68/18.,98/19), elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za prijavu je dovoljno dostaviti presliku dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17), potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema  Pravilniku o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan na poveznici Škole:

http://www.os-akanizlica-pozega.skole.hr/_kolski_dokumenti

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.       

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o zasnivanju radnog odnosa na mrežnoj stranici Škole:

http://os-akanizlica-pozega.skole.hr/.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana  od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova.

Za  navedena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba  spola / članak 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova/.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2, 34000 Požega s naznakom “za natječaj”.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                   

 

                                                                          Ravnateljica Škole

                                                                          Marija Samardžija

 Priloženi dokumenti:
Natjecaj_11.mj.RN,prod.bor.,matematika.pdf (273.04 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju